Yayınlar

WISC-IV ZEKA TESTİ
1. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) bireysel olarak uygulanan 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik bir ölçme aracıdır.

WISC-R ZEKA TESTİ
2. Wısc-r Zeka Testi,6-16 yaş arası çocuklarda kullanılmak üzere hazırlanmış geçerlilik ve güvenirliği olan bir zeka testidir.

RORSCHACH TESTİ
3. Kişiliğin dinamiklerini ölçen ve patolojik bir sorunun varlığını da ortaya koyan projektif bir testtir.

MMPI-ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ
4. Bireyin kişilik özelliklerini objektif olarak ölçmekte ve patolojik bir sorunun varlığını da ortaya koyabilen bir testtir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
5. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir. Ebeveyne/ bakım veren kişinin bilgisine başvurularak yapılan, bir değerlendirme aracıdır. Çocuğun gelişimsel durumunu, dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım alanlarındaki gelişim düzeyini kronolojik yaşı ve yaşıtlarına göre bakabilmektedir.

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ
6. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir.

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ
7. 2-7 yaş arasındaki çocuklarda motor beceri,el-göz koordinasyonu,görsel algıyı ölçen bir test olarak kullanılmaktadır.

FROSTIG GÖRSEL ALGI TESTİ
8. Frostig Görsel Algı testi görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılan bir testtir.

ÇİZİM TESTLERİ
9. Çocuğun çizdiği aile çiz testi-hareketli aile çizim testi-hayvan çiz testi-bir insan çiz psikolojik değerlendirme imkanı sağlayan projektif testlerdir.Bu testler görüşmeyle birlikte yaklaşık 30 dk. sürmektedir. Okul öncesi dönemden itibaren kullanılabilmektedir.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
10. Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır Danışanın yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını incelemek için kullanılmaktadır.

LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ
11. Test 4-12 yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan kişilik komplekslerini ölçmeyi amaç edinmiş bir testtir.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
12. Test, zeka, okul başarısı, görsel motor performans, nörolojik bozulma, yürütücü işlevlerde bozulmaya ilişkin bilgiler veren bir testtir.

CAT (ÇOCUKLAR İÇİN ALGI) TESTİ
13. Testteki hikayelerin analiziyle yeme sorunları, kardeş kıskançlığı, tuvalet sorunu, ödipal dönem kompleksleri vb. durumlar hakkında çocukla ilgili bilgi edinilir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
14. Çocukların okula,okulun gerektirdiği kurallara ve akademik çalışmalara hazır olup olmadıklarını öğrenmek amacıyla beş-altı yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir performans testidir.

BURDON DİKKAT TESTİ
15. Burdon Dikkat Testi; 10-20 yaş arasındaki kişilere uygulanan bir testtir. Test, çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Dikkat Eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
16. Benton bir performans testidir.8 yaş ve üzerindeki kişilere bireysel olarak uygulanır. Benton Görsel Bellek Testi, görsel belleği; görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt etmektedir. Uygulama ve değerlendirme biçimi çocuk ve yetişkinlerde birbirinden farklıdır.

PEABODY RESİM-KELİME TESTİ
17. Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

0-18 yaş aralığındaki çocuğunuzun günlük hayatını, ruhsal ve bedensel gelişimini, okul başarısını ve diğer insanlarla ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal bir belirti bulunuyorsa Çocuk Psikiyatri Uzmanına başvurabilirsiniz.